Selecteer een pagina

Team
coaching

Als leidinggevende of teamlid ben je het zat. Het huidige gedrag binnen het team brengt jullie niet verder. Jullie willen bestaande patronen doorbreken en energie en plezier terug brengen in het werk. Team coaching is er voor teams die weer even wakker geschud moeten worden. Waar de teamleden ervan doordrongen zijn dat er iets moet veranderen en bereid zijn daarbij ook naar zichzelf te kijken.

Voor teams die wakker geschud mogen worden

Mijn aanpak voor teamcoaching bestaat uit een combinatie van workshops en intervisie aangevuld met on the job team-coaching. Tijdens de workshops reik ik diverse modellen en tooling aan. Door te praten vanuit een gedeelde filosofie of vanuit eenzelfde taal verlagen we gezamenlijk de drempel om gedrag bespreekbaar te maken. Omdat kennis en tooling nog niet direct zal leiden tot nieuw gedrag nemen we ook de tijd om, weg van de werkplek, te reflecteren of de gebeurtenissen en het gedrag binnen het team. Hier bepalen we vervolgens hoe we dan wel samen willen werken en bepalen jullie individueel én als team in zijn geheel wat jullie gaan bijdragen aan de gewenste verandering. In de dagelijkse praktijk kijk ik vervolgens hoe deze voornemens zich manifesteren en of ze bijdragen aan de gewenste verandering. Ik observeer jullie tijdens overleggen of andere teamsessies intervenieer waar nodig en geef na afloop terug wat me opviel. Deze feedback combineer ik met concrete tips en huiswerkopdrachten die jullie op scherp zetten.

Kennen jullie dat:

  • Dat de discussie pas start als het besluit genomen is
  • Dat jullie makkelijker over elkaar, dan met elkaar praten
  • Dat gevoel dat jij van Venus lijkt te komen en je collega van Mars
  • Dat deze verschillen er niet mogen zijn en al helemaal niet bespreekbaar zijn

 

“Erik wist de patronen in ons gedrag of denken feilloos te benoemen. Op zijn prettige bevlogen wijze wist hij het bewustzijn van het team te vergroten. Vanuit deze inzichten zijn we als groep echt in staat geweest ons denken en handelen te veranderen”

 

“Confronterend op zijn tijd maar oh zo nodig! Dank voor de inzichten vanuit de theorie maar nog veel meer dank naar de doorvertaling hiervan naar onze werkvloer. Door je feedback zagen we ineens hoe we de boel ongewild met elkaar in stand hielden. Pas toen we dat doorhadden konden we echt stappen zetten”

Laten we kort bellen

Graag neem ik de tijd om je vraag verder te verkennen en van jou te horen welke praktische vragen je nog hebt over een mogelijk traject.

Geef je gegevens en voorkeuren door via onderstaand formulier en ik neem contact met je op. Aan dit gesprek van ca. 15 minuten zijn geen kosten verbonden. Ik behandel je vraag en gegevens discreet.